Projekty PROPEA v roce 2023 realizujeme v 14 zemích

Austrálie

Brazílie

Bulharsko

Čína

Indie

Izrael

Maroko

Mexiko

Mongolsko

Myanmar

Spoj. arab. emiráty

Thajsko

Spoj. státy americké

Vietnam

Program projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) je založen na poskytování služeb zahraničních expertů českým firmám na zahraničních trzích. Jedná se o významný nástroj ekonomické diplomacie, který je uskutečňován ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Program doplňuje služby poskytované ekonomickými diplomaty ČR v zahraničí. K jeho hlavním cílům patří snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy, posílení kapacit České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích a také podpora českých firem, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter.

Českým společnostem umožňuje získat služby zkušených místních expertů, kteří pomohou např. se založením pobočky, certifikací a registrací výrobku, jeho uvedením na trh nebo s hledáním distributora. Program PROPEA tak pomáhá uchytit se i na náročných, zejména vzdálených trzích, kde je osobní přítomnost a znalost místního jazyka nezbytná. Služby programu jsou poskytovány zahraničními experty za cenově zvýhodněných podmínek při finanční spoluúčasti českých firem ve výši 30 %. Další financování je zajištěno z prostředků určených na podporu ekonomické diplomacie.

Katalog služeb

Program PROPEA nabízí českým firmám kvalitní služby místních partnerů s podporou zastupitelského úřadu v zemi.

Aktuality

 3. srpna 2023

Souhrnná zpráva o realizaci projektů PROPEA v roce 2022

Projekty ekonomických aktivit v zahraničí (dále PROPEA) jsou dalším nástrojem na podporu českých firem na zahraničních trzích.

3. března 2023

Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA) byl v roce 2023 spuštěn i v Austrálii

Tento nástroj ekonomické diplomacie je určen především pro firmy, které mají seriózní zájem expandovat do daného teritoria, v našem případě na australský trh.

Do třetice nabízíme možnost zapojení do programu PROPEA v Bulharsku

Dne 19. ledna 2023 podepsal velvyslanec L. Kaucký s výkonným ředitelem firmy Lighthouse Capital JSC I. Genčevem Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit.

 3. března 2023

Projekt PROPEA na podporu českých firem v Maroku pokračuje i v roce 2023

Zástupci českých firem mohou využít placených služeb marocké pobočky kanceláře ECOVIS v Casablance, která může pomoci snížit rizika českých firem spojených se vstupem na marocký trh.

 3. března 2023

Spuštění služeb v rámci programu PROPEA ve Spojených arabských emirátech

Za přítomnosti zástupců agentury CzechTrade a CBC Dubai dne 18. 1. 2023 podepsalo velvyslanectví ČR v Abu Dhabi s Dubajským partnerem firmou Panis and Shah Associates DMCC dohodu PROPEA o podpoře českých firem ve Spojených arabských emirátech.

PROPEA: Generální konzulát ČR v New Yorku spouští softlandingový program pro české firmy

V roce 2023 je v New Yorku možné využít nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu trvalejší přítomnosti českých firem v zahraničí (PROPEA).