Projekty PROPEA v letošním roce realizujeme v 17 zemích

Albánie

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Čína – Šanghaj

Čína – Peking

Indie

Indonésie

Izrael

Japonsko

Maďarsko

Maroko

Mexiko

Mongolsko

Myanmar

Peru

Rusko

Spojené království

Vietnam

Program projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) je založen na využití služeb zahraničních expertů, kteří českým firmám mohou v současné nelehké době pomoci zajistit například kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů, spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné také českým firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě.

Program PROPEA je uskutečňován ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR a je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. K jeho hlavním cílům patří poskytnutí expertních služeb českým firmám na zahraničních trzích, snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy, posílení kapacit České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích a také podpora českých firem, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Tyto služby jsou českým firmám poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současné finanční spoluúčasti firem ve výši 30%.

Katalog služeb

Program PROPEA nabízí českým firmám kvalitní služby místních partnerů s podporou zastupitelského úřadu v zemi.

Aktuality

Projekt na podporu ekonomických aktivit v Albánii (PROPEA) v roce 2021

Velvyslanectví České republiky v Tiraně spustilo pro rok 2021 Projekt na podporu ekonomických aktivit (PROPEA). Cílem projektu je poskytnout českým společnostem se zájmem o albánský trh, profesionální služby, které budou doplňovat služby poskytované Velvyslanectvím České republiky v Tiraně.

1. dubna 2021

Projekt na podporu ekonomických aktivit odstartuje i v Moskvě

Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodlo o zařazení Ruské federace mezi země, ve kterých bude v roce 2021 probíhat projekt PROPEA, Projekt na podporu ekonomických aktivit. Partnerem pro realizaci projektu v místě bude Moskevská obchodně-průmyslová komora, zodpovědné za správné vedení projektu bude Velvyslanectví ČR v Moskvě.

1. dubna 2021

Projekt PROPEA na podporu českých firem na izraelském trhu oficiálně spuštěn

V Izraeli a dalších šestnácti zemích budou v letošním roce pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR realizovány projekty na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA.

1. dubna 2021

Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu na poskytovatele služeb pro program PROPEA pro rok 2021. Pomocí PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v zemi) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Aktuální výzva k předkládání projektů končí 23. října 2020.

1. dubna 2021

Nové možnosti podpory pro české firmy na bulharském trhu

Dne 18. února 2021 podepsal velvyslanec L. Kaucký s výkonným ředitelem firmy Lighthouse Capital JSC I. Genčevem Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit, díky níž získávají české firmy nový nástroj pro vstup a působení na bulharském trhu, a to s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Díky tomuto projektu mohou vývozci využít poradenských služeb firmy Lighthouse Capital JSC zaměřených na konkrétní otázky spojené s podnikáním na místním trhu, přičemž hradí náklady s tím spojené za cenově zvýhodněných podmínek.

1. dubna 2021

Projekty na podporu ekonomických aktivit PROPEA 2020 pomohly v Mexiku pěti českým firmám

PROPEA je nový nástroj Ministerstva zahraničních věcí, který má za cíl podpořit české firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy. Pilotní ročník PROPEA realizovalo v roce 2020 i Velvyslanectví ČR v Mexiku. V rámci PROPEA bylo loni v Mexiku podpořeno šest projektů. V jejich rámci byly spolufinancovány expertní služby pro české firmy, které jim pomohly při jejich vstupu a etablování se na mexickém trhu. Jednalo se o zajištění registrace ochranných známek, založení dceřiné společnosti či sanitární registrace. Díky programu PROPEA bylo umožněno českým firmám udržet a rozvíjet obchodní aktivity v Mexiku i během koronavirové krize či pokračovat v plánovaném vstupu na zdejší trh.