Projekty PROPEA v roce 2023 realizujeme v 14 zemích

Austrálie

Brazílie

Bulharsko

Čína

Indie

Izrael

Maroko

Mexiko

Mongolsko

Myanmar

Spoj. arab. emiráty

Thajsko

Spoj. státy americké

Vietnam

Program projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) je založen na využití služeb zahraničních expertů, kteří českým firmám mohou v současné nelehké době pomoci zajistit například kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů, spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné také českým firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě.

Program PROPEA je uskutečňován ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR a je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. K jeho hlavním cílům patří poskytnutí expertních služeb českým firmám na zahraničních trzích, snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy, posílení kapacit České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích a také podpora českých firem, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter. Tyto služby jsou českým firmám poskytovány za cenově zvýhodněných podmínek při současné finanční spoluúčasti firem ve výši 30%.

Katalog služeb

Program PROPEA nabízí českým firmám kvalitní služby místních partnerů s podporou zastupitelského úřadu v zemi.

Aktuality

3. břazna 2023

Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA) byl v roce 2023 spuštěn i v Austrálii

Tento nástroj ekonomické diplomacie je určen především pro firmy, které mají seriózní zájem expandovat do daného teritoria, v našem případě na australský trh.

Do třetice nabízíme možnost zapojení do programu PROPEA v Bulharsku

Dne 19. ledna 2023 podepsal velvyslanec L. Kaucký s výkonným ředitelem firmy Lighthouse Capital JSC I. Genčevem Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit.

 3. března 2023

Projekt PROPEA na podporu českých firem v Maroku pokračuje i v roce 2023

Zástupci českých firem mohou využít placených služeb marocké pobočky kanceláře ECOVIS v Casablance, která může pomoci snížit rizika českých firem spojených se vstupem na marocký trh.

 3. března 2023

Spuštění služeb v rámci programu PROPEA ve Spojených arabských emirátech

Za přítomnosti zástupců agentury CzechTrade a CBC Dubai dne 18. 1. 2023 podepsalo velvyslanectví ČR v Abu Dhabi s Dubajským partnerem firmou Panis and Shah Associates DMCC dohodu PROPEA o podpoře českých firem ve Spojených arabských emirátech.

PROPEA: Generální konzulát ČR v New Yorku spouští softlandingový program pro české firmy

V roce 2023 je v New Yorku možné využít nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu trvalejší přítomnosti českých firem v zahraničí (PROPEA).

 3. března 2023

Šanghaj – Zahájení projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí – PROPEA

V rámci PROPEA může v roce 2022 CzechCham Shanghai, s podporou GK Šanghaj, poskytovat služby ekonomické diplomacie českým firmám, které působí v Číně.