Do třetice nabízíme možnost zapojení do programu PROPEA v Bulharsku

Dne 19. ledna 2023 podepsal velvyslanec L. Kaucký s výkonným ředitelem firmy Lighthouse Capital JSC I. Genčevem Smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit, díky níž mohou české firmy opět využívat praktický nástroj pro vstup a působení na bulharském trhu, a to s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Díky tomuto projektu mohou vývozci využít poradenských služeb firmy Lighthouse Capital JSC zaměřených na konkrétní otázky spojené s podnikáním na místním trhu, přičemž hradí náklady s tím spojené za cenově zvýhodněných podmínek.

Program projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) schválila Vláda ČR dne 18. března 2020 jako součást Nouzového balíčku MZV. Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Cílem programu PROPEA v Bulharsku je:

 • poskytnout českým firmám kvalitní služby na místním trhu
 • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na místní trh
 • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter
 • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem v Bulharsku.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytuje zastupitelský úřad a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Sofii. Projekt PROPEA představuje doplněk katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v Bulharsku. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

 • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
 • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
 • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
 • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
 • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
 • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
 • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
 • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb využití technického zázemí
 • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Firma Lighthouse Capital JSC a její ředitel disponují z minulosti řadou pozitivních referencí ze spolupráce s českými firmami a investory, jimž pomáhali se vstupem na místní trh.

Kontakt na firmu je:
Lighthouse Capital JSC
21 Moskovska Str.
1000 Sofia
Tel: +359 888 567 123
E-mail: ivan@bbg-simex.com

Případné dotazy směřujte na P. Vávru, zástupce velvyslance, tel. +359 2 948 68 21, petr_vavra@mzv.cz. Ceník služeb bude zaslán na vyžádání.