Kontaktní osoba pro projekty PROPEA

Kontaktní osobou pro projekty PROPEA je v Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR pan Jiří Janíček – administrátor OED pro PROPEA.

Tel.: +420 224 182 515

Email: jiri_janicek@mzv.cz