Spuštění programu na podporu českých podnikatelů – PROPEA 2023

I v roce 2023 pokračuje partnerství PROPEA mezi Velvyslanectvím České republiky v Ulánbátaru a obchodně konzultační firmou Czech Business Suport. Čeští exportéři tak budou mít i v roce 2023 unikátní příležitost využívat služeb partnerské konzultační firmy s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem programu PROPEA je poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby, snížit rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy, do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter, posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční či legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

V případě zájmu o využití služeb programu je možné kontaktovat přímo expertního poskytovatele služeb, společnost Czech Business Suport (Ser-Od Ichinkhorloo, email: serod@b2bmongolia.com). Více informací o programu může také poskytnout obchodně-ekonomický úsek ambasády (commerce_ulaanbaatar@mzv.cz).