Na ZÚ Dillí byla spuštěna PROPEA 2023

Vedoucí úřadu, velvyslankyně Eliška Žigová, dne 14. 3. 2023 podepsala smlouvu o realizaci projektu na podporu ekonomických aktivit (tzv. PROPEA) v Indii na rok 2023 s ředitelem EBTC (European Business & Technology Centre) Poulem V. Jensenem. EBTC program PROPEA realizoval již v letech 2020, 2021 a 2022. Českým firmám PROPEA pomáhá zajišťovat v Indii široké spektrum odborných služeb v oblasti právního a daňového poradenství, licenčních a certifikačních řízení, marketingu či ochrany práv duševního vlastnictví.

Projekty PROPEA mohou české firmy využívat pro podporu trvalejší přítomnosti na zahraničních trzích. EBTC, jakožto zkušený subjekt s dobrým napojením na místní podnikatelskou i státní správu, je garantem profesionálního servisu a vysoké úrovně poskytnutých služeb.

Celkový rozpočet na projekt v Indii je 500 000 Kč, přičemž dotace na služby ve výši maximálně 100 000 Kč na 1 firmu tvoří 70 % z ceny služby. Zbylých 30% pak představuje vlastní finanční spoluúčast firem. Jedná se tak o další nástroj české ekonomické diplomacie při pomoci firmám s vybranými aktivitami, jako jsou:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA. Zároveň upozorňujeme i na informativní stránky věnované tomuto projektu na webové stránce www.propea.cz. V případě zájmu o výše uvedené služby v Indii prosím kontaktujte Velvyslanectví ČR v Dillí (jakub_jaros@mzv.cz), nebo přímo realizátora projektu (sharma@ebtc.eu).