Šanghaj – Zahájení projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí – PROPEA

Druhý ročník projektu PROPEA byl oficiálně spuštěn. V rámci PROPEA může v roce 2022 CzechCham Shanghai, s podporou GK Šanghaj, poskytovat služby ekonomické diplomacie českým firmám, které působí v Číně, především pak v oblasti delty řeky Yangtze, nebo se na vstup na čínský trh připravují.

Cílem programu PROPEA je zejména poskytnout českým firmám kvalitní služby, snížit rizika spojená se vstupem na čínský trh, podpořit trvalejší přítomnost a aktivity firem v Číně a do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní škála služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (např. příprava marketingového plánu)
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)

V případě zájmu o uvedené služby je možné kontaktovat přímo expertního poskytovatele služeb – CzechCham Shanghai (Tomáš Kučera – tomas.kucera@czechchamber.com.cn)

Více informací o PROPEA může poskytnout Lukáš Svatek, vedoucí obchodního úseku GK Šanghaj (commerce_shanghai@mzv.cz).