Čeští podnikatelé mohou v Brazílii nově využít nástroj PROPEA

Brazílie je jednou z osmnácti zemí, kde nyní mohou čeští exportéři a zejména investoři využít nástroj ekonomické diplomacie na podporu zahraničních aktivit. Jeho cílem je poskytnout českým firmám kvalitní služby spojené se vstupem na tento poměrně náročný trh a to pouze za třetinu obvyklé ceny.

Projekt PROPEA je určen pro české společnosti, které již podnikají nebo mají zájem vstoupit na náročné zahraniční trhy. Projekt, který existuje již třetím rokem, byl spuštěn ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR s využitím financování z mezirezortních prostředků. Finální ceny služeb jsou tak ze 70 % dotované fondem PROPEA, zbývajících 30 % spolufinancují firmy. V rámci projektu mohou společnosti získat nejen zmíněnou podporu, ale zejména trvalý kontakt s kvalitním místním partnerem, který brazilský trh zná a má současně eminentní zájem o rozvíjení česko-brazilských obchodních vztahů.

Pro rok 2022 se realizátorem projektu stala brazilská společnost Evolver Solutions Ltda., která sídlí v São Paulu. Jeden z jejích jednatelů, Ing. Martin Lošťák, má bohaté zkušenosti z dlouhodobého zastupování renomované české firmy v teritoriu i z předchozího poskytování služeb českým subjektům na obtížné trhy Latinské Ameriky. Brazílie nepochybně patří mezi náročná teritoria: místní specifika a zejména protekcionistická politika chránící domácí výrobce vyžadují nejen dlouhodobou přípravu před vstupem na trh, ale také změnu strategie a běžných přístupů. Právě v tomto ohledu může mít místní partner stěžejní přínos.

Služby je možné využívat pouze do vyčerpání přiděleného rozpočtu. Žádáme proto české společnosti, které mají zájem podporu využít, aby kontaktovaly generální konzulát nebo realizátora projektu nejpozději do 28. února 2022. Dle zájmu a dle obdržených požadavků následně generální konzulát v úzké součinnosti s realizátorem vytvoří harmonogram aktivit a stanoví prioritní postup.

V rámci PROPEA je možné využít následující služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s odpovědnými institucemi, při zřizování účtu, zajištění financování, založení firmy atd.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace vývoz/dovoz a dopravu;
  • vytvoření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spuštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zajištění kontinuity obchodních vztahů postižených Covid-19 a souvisejících problémů.

Pro více informací ohledně nástroje PROPEA můžete kontaktovat Generální konzulát ČR v São Paulu, nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy filip_vavrinek@mzv.cz nebo přímo společnost Evolver Solutions prostřednictvím martin.lostak@evolversolutions.com

Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista, Generální konzulát ČR v São Paulu.