Zahájen příjem objednávek na právní a konzultační služby v rámci programu PROPEA

České firmy mohou v Bosně a Hercegovině čerpat podporu z programu PROPEA / Czech Business Support. Mohou tak využít právních a konzultačních služeb, které poskytuje místní partner programu, sarajevská konzultační kancelář dmb consulting ve spolupráci s Radou zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Služby jsou ze 70 % dotovány Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Firmy z České republiky mohou díky programu získat expertní poradenství, které usnadní jejich vstup na trh Bosny a Hercegoviny či jim pomůže s dalším rozvojem podnikání v tomto teritoriu. Tato podpora může např. zahrnovat právní služby související s podmínkami uvedení produktu na trh, jeho certifikací či založením místní pobočky firmy. Další oblastí, kde mohou firmy právní poradenství využít, je účast na veřejných zakázkách. Z konzultačních služeb nabízí místní partner např. podporu při vyhledávání distributorů, přípravě podnikatelského plánu či marketingu produktů. Příjemce služby platí 30 % ceny služby, zbývající ch 70 % uhradí Ministerstvo zahraničních věcí.

Díky programu PROPEA / Czech Business Support získávají české firmy lepší přístup k lokální expertíze. Dobrá znalost místního prostředí je pro podnikatelský úspěch v Bosně a Hercegovině často rozhodující. Země má silně decentralizované státní uspořádání, které s sebou přináší odlišné podmínky podnikání v různých regionech i zvýšenou administrativní náročnost. Při navazování obchodní spolupráce zde hrají důležitou roli osobní kontakty.

Firmy mohou v Bosně a Hercegovině služby z programu PROPEA / Czech Business Support čerpat již třetím rokem. V únoru byl zahájen příjem objednávek pro r. 2022. Podporu z programu je v letošním roce možné využívat do konce října 2022, nebo vyčerpání rozpočtu.

Program rozšiřuje paletu služeb, které jsou v Bosně a Hercegovině českým firmám k dispozici, a doplňuje asistenci běžně poskytovanou Velvyslanectvím ČR. Předností programu je jeho flexibilita – firma si přesný rozsah služby dojedná přímo s partnerskou konzultační kanceláří (či prostřednictvím velvyslanectví). Je možné také uskutečnit úvodní nezávaznou konzultaci, např. formou videohovoru.

Služby je možné využívat do konce října 2022, nebo vyčerpání rozpočtu.

Kontakty

České firmy, které budou chtít využít služeb programu PROPEA / Czech Business Support, se mohou obracet přímo na místního partnera programu, nebo na Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině.

dmb consulting
Dina Duraković, ředitelka
KraljaTvrtka 6, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 204 138
E-mail: dina.durakovic@dmb.ba
(Komunikace v anglickém a bosenském/chorvatském/srbském jazyce)

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu
Ondřej Picka, ekonomický diplomat
Franjevačka 13, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 587 055
E-mail: ondrej_picka@mzv.cz
(Komunikace v českém jazyce)

Místní partner programu

Firma dmb consulting je sarajevská konzultační kancelář nabízející služby v oblasti business developmentu vč. právního a finančního poradenství, PR a marketingu. Jejími zákazníky jsou zahraniční investoři a právnické osoby a organizace působící v Bosně a Hercegovině. Experti firmy dmb consulting poskytují analýzy a nabízí inovativní řešení klientům působícím v mnoha různých sektorech.

Rada zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině (Foreign Investors Council) je sdružením zastupujícím zájmy zahraničních investorů v Bosně a Hercegovině. Sdružuje 70 společností z různých sektorů ekonomiky, mezi kterými jsou velcí zahraniční investoři i významné místní firmy. Rada se ve své činnosti významně zasazuje za rozvoj investičního a podnikatelského prostředí v Bosně a Hercegovině.